เตรียมพบกับ ศูนย์บริการ Lumimi
ที่ดีและใหญ่ที่สุด ได้เร็วๆนี้
  พบกับ ระบบ LBS
ระบบคืนกำไรให้ผู้บริโภค เร็วๆนี้
  เตรียมพบกับสินค้าใหม่
จาก Lumimi ได้เร็วๆนี้