บริษัท เอ็นโอพี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด
43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ห้อง 156-157 ถ. สาธรใต้
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 02-675-6732-5
แฟกซ์ : 02-675-6741

Website : www.lumimi.com
Facebook : www.facebook.com/lumimibeautyclub.th